08.12.2010 | 14:00 - 16:00 | EMW Team 8.12.
 
 
Neues Palais 1.01.107
 
   
27.10.2010 | 15:00 - 17:00 | Studienausschuss EMW Zulassung BA-Arbeiten Raum 1.01.107
 
   
15.12.2010 | 15:15 - 16:30 | EMW Team Raum UP 1.01.107
 
   
17.11.2010 | 15:15 - 16:30 | EMW Team Raum UP 1.01.107
 
   
03.11.2010 | 15:15 - 16:30 | EMW Team (KVV) Raum UP 1.01.107
 
   
11.10.2010 | 13:30 - 14:30 | Einführung MA
 
 
Einführungsveranstaltung Erstsemester MA
Raum 1.08.064
 
   
11.10.2010 | 12:00 - 13:00 | Einführung BA
 
 
Einführungsveranstaltung Erstsemester Bachelor
Raum 1.08.064